Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2021

Ευχές για

υγεία, ειρήνη σε όλο τον κόσμο,

αλληλέγγυο και δημιουργικό πνεύμα,

ώστε το 2020  να αποβεί

αφετηρία  για μια δημιουργική εποχή

και ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο.

 

Δημ.  Σχολείο  Κλειδίου