Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 23/11/2020 έως 27/11/2020

Δευτέρα 23/11/2020

09:00   Γλώσσα Α’

09:21 Γλώσσα Β’

09:44 Μαθηματικά Γ’

10:00 Ιστορία Δ’

10:20 Μαθηματικά Δ’

10:52 Γλώσσα Ε’-ΣΤ’

11:12 Φυσική Ε’-ΣΤ’

11:41 Φυσική Αγωγή Ε’-ΣΤ’

 

Τρίτη  24/11/2020

09:00 Θεατρική αγωγή Α’-Β’

09:24 Ευέλικτη ζώνη Α΄- Γ’

09:33 Μαθηματικά Β’

09:58 Φυσική Αγωγή Γ’-Δ’

10:22 Μουσική Γ’-Δ’

10:44 Ιστορία Δ’

11:05 Γλώσσα Ε’-ΣΤ’

11:24 Μαθηματικά Ε’-ΣΤ’

 

Τετάρτη 25/11/2020

09:00  Μαθηματικά Α’

09:24 Μαθηματικά Α’

09:33  Μαθηματικά Β’

09:58 Γλώσσα Γ’

10:22  Ιστορία Δ’

10:44 Ιστορία Ε’

11:05  Μαθηματικά Ε’-ΣΤ’

11:24  Μαθηματικά Ε’ – ΣΤ’

 

Πέμπτη 26/11/2020

09:00 Θεατρική αγωγή Α’-Β’

09:24 Μουσική Α΄-Δ’

09:49 ΤΠΕ Α’-Δ’

10:18 Μαθηματικά Δ’

Γλώσσα Δ’

Γλώσσα Ε’

Γλώσσα Ε’-ΣΤ’

Μαθηματικά ΣΤ’

 

Παρασκευή 27/11/2020

09:00 Φυσική αγωγή Α’-Β’

09:23 Θεατρική αγωγή Α’-Γ’

09:49 Μουσική Α’ -Δ’
10:19 Ιστορία Δ’

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’

Γλώσσα Ε’

Γλώσσα Ε’

Γλώσσα ΣΤ’