Ανακοίνωση για εγγραφές στην Α’ Τάξη

Ο εγγραφές στο σχολείο  πραγματοποιούνται  από  15 Μαΐου 2020 έως 29 Μαΐου 2020. 
Στο σχολείο  μας εγγράφονται οι μαθητές από :

  • Καστελλάνους
  • Κουραμάδες
  • Βαρυπατάδες
  • Καλαφατιώνες
  • Καμάρα
  • Άγιο Προκόπιο

Οι γονείς και οι κηδεμόνες καταθέτουν αίτηση στο σχολείο ( ώρες κατά προτίμηση από 09.00 έως 12.00).

Συνοδευτικά δικαιολογητικά εγγραφής:

1. Πιστοποιητικό γέννησης (αναζητείται από το σχολείο, δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς) ή ληξιαρχική πράξη γέννησης εάν πρόκειται για αλλοδαπούς.
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (παρέχεται από το σχολείο και προσκομίζεται έως 30/9-2020)
3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας-εμβολίων του μαθητή. (Πρέπει να έχει κάνει τα εμβόλια που
προβλέπονται)
4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
5. Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο τμήμα (προαιρετικό)
6. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.