Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης  11/5/2020 έως 15/5/2020

Δευτέρα 11/5/2020 – Επεισόδιο 27

Ευέλικτη ζώνη Α’ – Γ’

Μουσική Α’ – Δ’

Φυσική Αγωγή Γ’ – Δ’

Θεατρική Αγωγή Γ’ – Δ’

 

Τρίτη 12/5/2020 – Επεισόδιο 28

Εικαστικά Α’ – ΣΤ’

Μαθηματικά Γ’ – ΣΤ΄

Μαθηματικά Δ’ – ΣΤ’

Γεωγραφία ΣΤ’

 

Τετάρτη 13/5/2020 – Επεισόδιο 29

Μαθηματικά Δ’ – ΣΤ’

Γαλλικά Ε’ – ΣΤ’

Φυσική Αγωγή Ε’ -ΣΤ’

Αγγλικά ΣΤ’

 

Πέμπτη 14/5/2020 – Επεισόδιο 30

Διαθεματικό Νηπιαγωγείο – Β’

Γλώσσα Γ’ – Δ’

Θεατρική Αγωγή Γ’ – Δ’

Μουσική Γ’ – ΣΤ’

 

Παρασκευή 15/5/2020

Γραμματική ΕΝΓ Νηπιαγωγείο – Β

‘Μουσική Β’ – Δ’

Γεωγραφία Ε’ – ΣΤ’

Αγγλικά ΣΤ’