Πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης (4/5/2020 έως 8/5/2020)

Δευτέρα  4/5/2020 – Επεισόδιο 22    –  10:00 π.μ.

Γλώσσα Α’ Τάξης

Θεατρική αγωγή Α’ – Γ’ Τάξεων

Διαθεματικό Γ’ – Δ’ Τάξεων

Αγγλικά Δ’ – ΣΤ’ Τάξεων

Μαθηματικά Δ’ – ΣΤ΄ Τάξεων

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

 

Τρίτη 5/5/2020 –  Επεισόδιο 23 – 10:00 π.μ.

Θεατρική αγωγή Α΄- Γ΄

Φυσική Αγωγή Α΄- Β΄

Γλώσσα Ε΄- ΣΤ΄

Γαλλικά Ε΄- ΣΤ΄

Γεωγραφία ΣΤ΄

Φυσική ΣΤ΄

 

Τετάρτη 6/5/2020 – Επεισόδιο 24 – 10:00 π.μ.

Θεατρική αγωγή Α’ – Γ΄

Μουσική Γ’ – Δ’

Μαθηματικά Ε’

Φυσική Αγωγή Ε’ – ΣΤ΄

Γλώσσα Ε’ – ΣΤ’

Φυσική ΣΤ’

 

Πέμπτη 7/5/2020 – Επεισόδιο 25 – 10:00 π.μ.

Θεατρική Αγωγή Α’ – Γ’

Φυσική Αγωγή Α’ – Β’

Διαθεματικό Β’

Μαθηματικά Δ’ – ΣΤ’

Γλώσσα Δ’ – ΣΤ’

Γεωγραφία ΣΤ΄

 

Παρασκευή 8/5/2020  – Επεισόδιο 26 – 10:00 π.μ.

Ευέλικτη ζώνη Α’ – Γ’

Μουσική Α’ – Δ’

Φυσική Αγωγή Γ’ – Δ’

Θεατρική Αγωγή Γ’ – Δ’

Μαθηματικά Δ’ – ΣΤ’

Γεωγραφία ΣΤ’»