Ανακοίνωση για εγγραφές στην Α’ Τάξη

Ο εγγραφές στο σχολείο  πραγματοποιούνται  από  15 Μαΐου 2020 έως 29 Μαΐου 2020. 
Στο σχολείο  μας εγγράφονται οι μαθητές από :

  • Καστελλάνους
  • Κουραμάδες
  • Βαρυπατάδες
  • Καλαφατιώνες
  • Καμάρα
  • Άγιο Προκόπιο

Οι γονείς και οι κηδεμόνες καταθέτουν αίτηση στο σχολείο ( ώρες κατά προτίμηση από 09.00 έως 12.00).

Συνοδευτικά δικαιολογητικά εγγραφής:

1. Πιστοποιητικό γέννησης (αναζητείται από το σχολείο, δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς) ή ληξιαρχική πράξη γέννησης εάν πρόκειται για αλλοδαπούς.
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (παρέχεται από το σχολείο και προσκομίζεται έως 30/9-2020)
3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας-εμβολίων του μαθητή. (Πρέπει να έχει κάνει τα εμβόλια που
προβλέπονται)
4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
5. Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο τμήμα (προαιρετικό)
6. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης  11/5/2020 έως 15/5/2020

Δευτέρα 11/5/2020 – Επεισόδιο 27

Ευέλικτη ζώνη Α’ – Γ’

Μουσική Α’ – Δ’

Φυσική Αγωγή Γ’ – Δ’

Θεατρική Αγωγή Γ’ – Δ’

 

Τρίτη 12/5/2020 – Επεισόδιο 28

Εικαστικά Α’ – ΣΤ’

Μαθηματικά Γ’ – ΣΤ΄

Μαθηματικά Δ’ – ΣΤ’

Γεωγραφία ΣΤ’

 

Τετάρτη 13/5/2020 – Επεισόδιο 29

Μαθηματικά Δ’ – ΣΤ’

Γαλλικά Ε’ – ΣΤ’

Φυσική Αγωγή Ε’ -ΣΤ’

Αγγλικά ΣΤ’

 

Πέμπτη 14/5/2020 – Επεισόδιο 30

Διαθεματικό Νηπιαγωγείο – Β’

Γλώσσα Γ’ – Δ’

Θεατρική Αγωγή Γ’ – Δ’

Μουσική Γ’ – ΣΤ’

 

Παρασκευή 15/5/2020

Γραμματική ΕΝΓ Νηπιαγωγείο – Β

‘Μουσική Β’ – Δ’

Γεωγραφία Ε’ – ΣΤ’

Αγγλικά ΣΤ’

Πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης (4/5/2020 έως 8/5/2020)

Δευτέρα  4/5/2020 – Επεισόδιο 22    –  10:00 π.μ.

Γλώσσα Α’ Τάξης

Θεατρική αγωγή Α’ – Γ’ Τάξεων

Διαθεματικό Γ’ – Δ’ Τάξεων

Αγγλικά Δ’ – ΣΤ’ Τάξεων

Μαθηματικά Δ’ – ΣΤ΄ Τάξεων

Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης

 

Τρίτη 5/5/2020 –  Επεισόδιο 23 – 10:00 π.μ.

Θεατρική αγωγή Α΄- Γ΄

Φυσική Αγωγή Α΄- Β΄

Γλώσσα Ε΄- ΣΤ΄

Γαλλικά Ε΄- ΣΤ΄

Γεωγραφία ΣΤ΄

Φυσική ΣΤ΄

 

Τετάρτη 6/5/2020 – Επεισόδιο 24 – 10:00 π.μ.

Θεατρική αγωγή Α’ – Γ΄

Μουσική Γ’ – Δ’

Μαθηματικά Ε’

Φυσική Αγωγή Ε’ – ΣΤ΄

Γλώσσα Ε’ – ΣΤ’

Φυσική ΣΤ’

 

Πέμπτη 7/5/2020 – Επεισόδιο 25 – 10:00 π.μ.

Θεατρική Αγωγή Α’ – Γ’

Φυσική Αγωγή Α’ – Β’

Διαθεματικό Β’

Μαθηματικά Δ’ – ΣΤ’

Γλώσσα Δ’ – ΣΤ’

Γεωγραφία ΣΤ΄

 

Παρασκευή 8/5/2020  – Επεισόδιο 26 – 10:00 π.μ.

Ευέλικτη ζώνη Α’ – Γ’

Μουσική Α’ – Δ’

Φυσική Αγωγή Γ’ – Δ’

Θεατρική Αγωγή Γ’ – Δ’

Μαθηματικά Δ’ – ΣΤ’

Γεωγραφία ΣΤ’»