Αναβολή Αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά.

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων το σχολείο δε θα τελέσει τον καθιερωμένο αγιασμό στις 11 Σεπτεμβρίου 2023 και θα παραμείνει κλειστό για τους μαθητές έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

deyar ea banner 669x272 1

Παράδοση-Παραλαβή Σχολείου.

Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 01:15 μ.μ., μέσα σε συγκινησιακό κλίμα έγινε η παράδοση της Διεύθυνσης του σχολείου από τον απερχόμενο Διευθυντή Κωστή Κων/νο στην νέα Διευθύντρια Παπαδημητρίου Ευαγγελία, ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου. Ένας κύκλος δημιουργικός έκλεισε, τόνισε ο απερχόμενος Διευθυντής και ένας νέος δημιουργικός κύκλος ανοίγει. Το υπέροχο ταξίδι στην εκπαίδευση συνεχίζεται και όλοι μαζί οι συνάδελφοι μαζί με τη νέα διευθύντρια, θα οδηγήσουμε το σχολείο όλο και πιο μπροστά προς όφελος των μαθητών μας. Η νέα Διευθύντρια ευχαρίστησε το Σύλλογο Διδασκόντων για την υποδοχή και υποσχέθηκε ότι με την βοήθεια όλων, σαν μια ομάδα, θα δουλεύουμε για να πάει το σχολείο πολλά βήματα μπροστά.

ΠΑΡΑ 1  ΠΑΡΑ 2 ΠΑΡΑ 3

Εσωτερική Αξιολόγηση Σχολικης Μονάδας Σχ.Έτ. 2022-23.

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)
Σχολική Μονάδα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ – 9220081
Σχολικό Έτος: 2022 – 2023
Ημερομηνία Εξαγωγής: 19/06/2023
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου
Το 6/θ Δημ.Σχ.Καρδιτσομαγούλας, βρίσκεται σε ένα υπερσύχρονο κτίριο, κατασκευασμένο το 2007,με μεγάλο
αύλειο χώρο και όλες τις υποδομές, ώστε να μπορεί λειτουργικά να υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών και
την ομαλή και ασφαλή εκπαιδευτική καθημερινότητα των μαθητών που φιλοξενεί.Βρίσκεται σε ημιαστική
περιοχή,δίπλα από την πόλη της Καρδίτσας και οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους δείχνουν μεγάλο
ενδιαφέρον για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στηρίζουν τις δράσεις του σχολείου.Το σχολείο
μας αποτελεί για την τοπική κοινωνία <<σημείο αναφοράς>> και αισθάνονται υπρήφανοι για το <<στολίδι>>
που έχουν στην κοινότητά τους.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο μας, βρίσκονται μαζί για περίπου
16 χρόνια, οπότε είναι μια συμπαγής , ομοιογενής ομάδα και γνωρίζει τους μαθητές από την εισαγωγή τους στην
Α τάξη και αυτό βοηθά το εκπαιδευτικό τους έργο σε μέγιστο βαθμό.Η κοινωνική διαστρωμάτωση της περιοχής
ανήκει στο ημιαστικό περιβάλλον και ως εκ τούτου οι οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο
μας,προσβλέπουν σε μια αποτελεσματική και ποιτική εκπαίδευση των μαθητών. Η πολιτεία θα πρέπει να
ενισχύσει περισσότερο τη σχολική μας μονάδα σε υλικοτεχνική υποδομή, ώστε και αυτή με τη σειρά της να
παρέχει ποιοτικότερη εκπαίδευση και να φανεί αντάξια των προσδοκιών της τοπικής κοινότητας.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Η λειτουργία του προγράμματος Συμβουλευτικής γονέων,συνέβαλλε τα μέγιστα στις σχέσεις μεταξύ σχολείου
και οικογένειας.Τα δίμηνα προγράμματα του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού στις τάξεις κατά τη
διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς,βοήθησε στίς σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των εκπαιδευτικών
και μαθητών. Η εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, έδωσε μια
άλλη διάσταση στη παρεχόμενη μαθησιακή διδασκαλία. Σύνδεση της μεταγνώσης των μαθητών με δράσεις στο
σχολείο με ειδικούς επιστήμονες, με εξωτερικές δράσεις σε μουσεία,εργοστάσια,περιβαλλοντικά και θεματικά
πάρκα, έδωσαν μια άλλη βιωματική προσέγγιση στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών και συνέδεσε το σχολείο με
την ευρύτερη κοινότητα ,προβάλλοντας την εξωστρέφεια του σχολείου.Η χρήση των πλατφορμών e-me και eclass,                                                                       ανέπτυξε τις δραστηριότητες των μαθητών και η έκδοση ηλεκτρονικής και έντυπης εφημερίδας από τους
μαθητές της ΣΤ τάξης, έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην απόκτηση μεθόδων ερευνητικής μάθησης. Η
εφαρμογή αυτοαξιολόγησης της κάθε εκπαιδευτικής δράσης και ανατροφοδότησης της, βοήθησε στην
καλυτεύρεση και στην ποιοτικότερη απόδοση της κάθε δράσης με σταθισμένους δείκτες για ποιοτικότερη
απόδοση στο μέλλον.Οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα που άπτονται της μαθησιακής
καθημερινότητας, βοήθησαν τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια και να γνωρίσουν
σύγχρονες και ποιοτικότερες επιστημονικές προσεγγίσεις για θέματα που αντιμετωπίζουν στη διδασκαλία τους
μέσα στις τάξεις.
Σημεία προς βελτίωση
Καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών στη χρήση εργαλείων web 2 στις νέες τεχνολογίες.Συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε περισσότερα ενδοσχολικά σεμινάρια για την πιο ομαλή ένταξή τους στις νέες μαθησιακές
προκλήσεις και την απόκτηση περισσότερων ατομικών επιστημονικών εφοδίων για παροχή ποιοτικότερης και
σύγχρονης παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές.Συνέχιση και την επόμενη σχολική χρονιά 2023-24, του
προγράμματος Συμβουλευτικής Γονέων πρός ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου τους. Τακτικότερη επαφή και
συνεργασία με τον αναβαθμισμένο ρόλο του Σχολικού Συμβούλου, ώστε να υπάρχει ενημέρωση και πιο δραστικές
λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.Επιδίωξη συμμετοχής του
σχολείου σε προγράμματα etwinning και erasmus, ώστε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να γνωρίσουν τις
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων και να εξάγουν τα καλά του δικού μας
εκπαιδευτικού συστήματος.
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Εξαιρετική συνεργασία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας με το Σύλλογο Διδασκόντων , Σύλλογο Γονέων και
Σχολικού Συμβουλίου.Τακτικές συνεδριάσεις με το Σύλλογο Διδασκόντων για τους τριμηνιαίους
προγραμματισμούς και τη σωστή οργάνωση των δράσεων του σχολείου. Τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου
Διδασκόντων με τον υπεύθυνο του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, για καθοδήγηση και βελτίωση των δράσεων του
σχολείου.Πρωτοβουλίες του Διευθυντή του σχολείου, μετά από ομόφωνες αποφάσεις του Συλλόγου
Διδασκόντων,για προβολή των δράσεων του σχολείου και διάχυσή τους στην ευρύτερη κοινότητα. Τακτικές
συνεδριασεις της ΕΔΥ του σχολείου και κοινές συνεδράσεις με το ΚΕΔΑΣΥ Καρδίτσας,για την ένταξη και
παρακολούθηση των διορθωτικών προγραμμάτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τακτικές
συνεδριάσεις του Διευθυντή του σχολείου με το Σχολικό Συμβούλιο για προώθηση και επίλυση θεμάτων,σχετικά
με την υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή του σχολείου.Τακτικές συνεδράσεις του Συλλόγου Διδασκόντων με το
Σύλλογο Γονέων του σχολείου,για συντονισμό κοινών δράσεων.
Σημεία προς βελτίωση
Εύρεση πόρων από ιδιώτες,εκτός της κρατικής επιχορήγησης,με πρωτοβουλίες τπυ Συλλόγου Γονέων,για τη
βελτιοποίηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σχολείου και τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών επισκέψεων,για
βιωματική προσέγγιση προγραμμάτων,που υλοποιούνται εντός του σχολείου. Συνεργασία του Συλλόγου Γονέων
με την ιδιωτική εταιρεία επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών ΠΟΥΡΔΑΛΑΣ-ΤΣΙΡΩΝΗΣ,για την παράδοση από
τους μαθητές του σχολείου πλαστικά πώματα πρός ανακύκλωση. Συνεργασία σχολείου και Δήμου Καρδίτσας
για την προμήθεια κάδων κομποστοποίησης,ως υλικό βάσης για την υλοποίηση προγραμμάτων εικονικών
μαθητικών επιχειρήσεων, στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
Ο συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών και η συνεργασία τους πάνω σε προγράμματα που υλοποίησαν
στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Μέσα από τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις έλυσαν απορίες,κατέγραψαν πιθανές
αντιδράσεις και αντιμετώπιση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Γνώρισαν επιστημονικές τεχνικές για την
διαχείριση των τάξεων τους. Ανακάλυψαν νέες μεθόδους αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και
ενδοσχολικού εκφοβισμού και είδαν πως διαμορφώνεται η νέα ταυτότητα του εκπαιδευτικού στη νέα
κανονικότητα.
Σημεία προς βελτίωση
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα πρέπει να συμμετέχουν σε περισσότερες επιμορφωτικές δράσεις,για να
ενημερώνονται από τους ειδικούς για τα νέα θέματα στην εκπαιδευτική διαδικασία που προκύπτουν συνεχώς.Θ
πρέπει να παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.Κάλυψη στο
μεγαλύτερο μέρος των διδάκτρων από την Ελληνική Πολιτεία για συμμετοχή σε ετήσια προγράμματα
πανεπιστημίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων.Εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων(τεχνικών και
οικονομικών),για την ανταλλαγή επισκέψεων σε άλλα σχολεία της χώρας και του εξωτερικού, για την απόκτηση
εμπειριών σε καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές. Στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου παρακολούθηση από
τους εκπαιδευτικούς σεμιναρίων εντός της σχολικής μονάδας, με θεματικές ενότητες που ο Σύλλογος
Διδασκόντων θεωρεί ότι θα δώσουν πληροφορίες και απαντήσεις σε εκπαιδευτικά και μαθησιακά προβλήματα
που τους απασχόλησαν την προηγούμενη χρονιά.
Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή – φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Παρατηρήσεις / Σχόλια
Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων
Οι δράσεις είχαν ως αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης στους μαθητές, με χρήση των νέων
τεχνολογιών και με περισσότερο πλουραλισμό σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Οι μαθητές
συμμετείχαν ως ζωντανά κύτταρα συνεργατικής ομάδας και όχι ως παρατηρητές διεκπεραίωσης του αναλυτικού
προγράμματος.Οι μαθητές προσέγγισαν με τις επισκέψεις τους με διαφορετικό τρόπο τις μεταγνωστικές τους
γνώσεις στη παρεχόμενη μάθηση εντός του σχολείου και στη συμμετοχή τους σε διάφορα προγράμματα.Οι
εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν με διαφορετική ματιά την εκπαιδευτική διαδικασία στην καθημερινή τους
πρακτική και ενσωμάτωσαν τεχνολογικά εργαλεία συνδυάζοντάς τα με βασικές οδηγίες του αναλυτικού
προγράμματος.Οι γονείς με τη δραστηριοποίηση του Συλλόγου τους,ήρθαν πιο κοντά στην καθημερινότητα της
σχολικής ζωής και συμμετείχαν ως βοηθητικοί μοχλοί στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων μεταξύ
μαθητών και εκπαιδευτικών.Οι δράσεις κατόρθωσαν να κάνουν γνωστή τη δουλειά του σχολείου στην ευρύτερη
κοινότητα.Το σχολείο απέκτησε το δικαίωμα να θεωρείτε ως ένα πολυδύναμο κέντρο ποιοτικής εκπαίδευσης και
πολιτισμού.
Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν
Μεγαλύτερη δυσκολία συναντήσαμε στη μετάβαση των μαθητών στη νέα κανονικότητα,εξαιτίας των
προβλημάτων που δημιούργησε η καραντίνα λόγω covid.Επίσης δυσκολία συναντάμε στο να πειστεί ένας γονέας
ότι στην έγκαιρη και σωστή διάγνωση που θα κάνουμε ότι το παιδί του έχει μαθησιακό πρόβλημα ή μια
αποκλείνουσα συμπεριφορά και θα πρέπει να αποτανθεί στο ΚΕΔΑΣΥ, για αξιολόγηση του μεγέθους του
προβλήματος.
Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).
Πρακτική 1
Άξονας
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Τίτλος Δράσης
Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις.
Στόχος Βελτίωσης
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου για το σχ. έτος 2022-23,προγραμμάτισε και θα υλοποιήσει ενδοσχολικές
επιμορφώσεις,τουλάχιστων 15 ωρών, καθ΄όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σε θέματα που τους απασχολούν
(εντάχθηκαν στους Τρίμηνους Προγραμματισμούς Σχολικών Δράσεων).Κάποιοι εκπαιδευτικοί θα υλοποιήσουν
προγράμματα στην πλατφόρμα etwinning με συνεργασία σχολείων εσωτερικού και εξωτερικού. Θα
συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί στη δίμηνη λειτουργία του προγράμματος Συμβουλευτικής Γονέων που θα
υλοποιηθεί στο σχολείο μας κατά τη φετινή χρονιά με την εποπτεία του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας. Τέλος κάποιοι
εκπαιδευτικοί παρακολουθούν τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα του ΕΚΠΑ και τα επιμορφωτικά
προγράμματα που διοργανώνει η Δ.Ο.Ε. και την άνοιξη του 2023 θα ξαναγίνει προσπάθεια να εκπονηθεί ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την Πολυπολιτισμικότητα και να ενταχθεί στο πρόγραμμα ERASMUS.
Ενέργειες Υλοποίησης
Πραγματοποιήθηκαν χρονολογικά οι ακόλουθες ενέργειες, εκδηλώσεις, δραστηριότητες:
Στις 5 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο : «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις
επιμορφωτικές τους ανάγκες. Επιστημονικές προσεγγίσεις». Εισηγήσεις παρουσίασαν οι: 1. Ανδρούσου
Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια του ΤΕΑΠΗ, του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2. Καρακατσάνη Δέσποινα, Καθηγήτρια
του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπ/κής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 3. Χαραβιτσίδης Πέτρος,
Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΑΠΗ, του Πανεπιστημίου Αθηνών, 4. Νικολοπούλου Παυλίνα, ΕΔΙΠ του
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπ/κής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Νοέμβριος 2022 – Μάρτιος 2023: Συμμετοχή σε ερευνητικό ερωτηματολόγιο για την ηλεκτρονική αποτύπωση
των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, τις δυσχέρειες, τα αιτήματα και τις
δυνατότητες που υπάρχουν για μια ουσιαστική επιμορφωτική διαδικασία.
Απρίλιος- Μάιος 2023: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων του ερευνητικού ερωτηματολογίου.
Την 1
η Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παιδαγωγικές σπουδές στην
Ελλάδα, Παρελθόν–Παρόν–Μέλλον» εν όψει της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του Διδασκαλείου
Αλεξανδρούπολης. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη όπου τονίστηκε η σημασία της
διερεύνησης των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με άξονα τις ανάγκες
των εκπαιδευτικών και την επαναφορά της Μετεκπαίδευσης με εκπαιδευτική άδεια.
Ιούνιος 2023: Ηλεκτρονική Έκδοση πρακτικών ημερίδας.
Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)
file:///C:/Users/EFKA-PC/OneDrive/Υπολογιστής/ΦΥΤΟΧΩΜΑ merged (1).pdf

Σύγχρονη κολύμβηση….στον κάμπο και Δ και Ε τάξεις ….. χορεύουν.

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023,στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, στη γιορτή για τη λήξη του σχολικού έτους 2022-23,οι μαθητές/τριες του Ολοήμερου τμήματος, παρουσίασαν, με την καθοδήγηση της δασκάλας τους Αγγελικής Γκαραγκάνη,ένα δροσερό δρώμενο,παρωδία της σύγχρονης κολύμβησης, όχι σε πισίνα ,αλλά στον …. κάμπο. Η παρουσία τους εκπληκτική και σκόρπισε άφθονο γέλιο. Στη συνέχεια μαθήτριες της Δ και Ε τάξης παρουσίασαν χορευτικό δρώμενο με σύγχρονη χορογραφία, που επιμελήθηκε η μαθήτρια της Ε τάξης Μαρία Γιολδάση, γεμάτη σκέρτσο, ένταση και ρυθμό.!!!!

ΟΛΟ 4    ΟΛΟ 2  ολοημερο ΟΛΟ 1

 

Η σχολική χρονιά 2022-2023 ….μας τέλειωσε.

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023,ήταν η τελευταία μέρα των μαθητών/τριών στο σχολείο μας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων εύχεται σε όλους τους μαθητές, μαθήτριες και στους γονείς τους ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ….ΥΓΕΙΑ…..ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ….ΚΑΙ  ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ !!!!!!

ΣΧΟΛΕΙΟ

Εκπαιδευτική εκδρομή στο Μουσείο Πόλης Καρδίτσας και στο Θεματικό Πάρκο Δεινοσαύρων.

Στις 31 Μαϊου 2023, ημέρα Τετάρτη, όλες οι τάξεις του σχολείου με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών επισκέφθηκαν το Μουσείο Πόλης Καρδίτσας και ξεναγήθηκαν στα εκθέματα του Μουσείου, που αντικατροπτίζουν την ιστορία της πόλης μας. Ειδικά οι μικρές τάξεις είδαν την ατμόσφαιρα ενός Μουσείου, τη δομή του και τη σημασία του για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Θεματικό πάρκο των Δεινοσαύρων στο Παυσίλυπο και γνώρισαν βιωματικά τα θηριώδη σπονδυλωτά ερπετά που έζησαν στην Κρητιδική περίοδο της γής πρίν 150 εκατομύρια χρόνια και εξαφανίστηκαν πρίν 65 εκατομύρια χρόνια. Οι μαθητές/τρίες θαύμασαν και εντυπωσιάστηκαν από τα ομοιώματα και με φωνές των ζώων, του Αυστροράπτορα, του Βραχιόσαυρου, του Δρυόσαυρου,του Τρικεράτωψ και του Ερρερόσαυρου, ενταγμένα στο φυσικό οικοσύστημα του άλσους του Παυσιλύπου. Τέλος οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν στην παιδική χαρά του πάρκου, ολοκληρώνοντας την εκπαιδευτική-ψυχαγωγική του σχολείου.

ΜΟΥΣΕΙΟ 1 ΜΟΥΣΕΙΟ 2 ΜΟΥΣΕΙΟ 3 ΜΟΥΣΕΙΟ 4 ΜΟΥΣΕΙΟ 5 ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 1 ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 2

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 4 ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 6 ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 7 ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 8 ΔΕΙΝΟΣΑΙΡΟΙ 9 ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ10 ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 11

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 12 ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ 1 ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ 2 ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ 3 ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ 4 ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ 5

Τιμητική Διάκριση σε μαθητές του Σχολείου.

Για μια ακόμη σχολική χρονιά ο μαθητής της Ε τάξης  Χρήστος Παπαστολόπουλος και ο Αλέξανδρος Γιολδάσης  μαθητής της ΣΤ τάξης αρίστευσαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών <<ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ>>, που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία για το σχ. έτος 2022-23. Οι μαθητές εκπροσώπησαν επάξια το σχολείο μας και απέδειξαν ότι χρησιμοποιώντας τις σχολικές τους γνώσεις μπορούν συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και πέραν του στενού πλαισίου της σχολικής μονάδας. Άλλωστε πολλές φορές αξία έχει η προσπάθεια, η διαδρομή, η τόλμη και με τη σειρά της έρχεται και η διάκριση. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου συγχαίρει τους δύο μαθητές και τους εύχεται Καλή Πρόοδο, υγεία και να συνεχίσουν να τολμούν !!!

ΕΠΑΙΝΟΣ

Θρησκευτική Αργία στην Καρδιτσομαγούλα για την Ανάληψη του Κυρίου

Την Πέμπτη 25 Μαϊου 2023 το σχολείο μας δε θα λειτουργήσει λόγω της Θρησκευτικής Αργίας της Αναλήψεως στο τοπικό Διαμέρισμα της Καρδιτσομαγούλας.Η Ανάληψη του Ιησού είναι η χριστιανική διδασκαλία ότι ο Χριστός αναχώρησε από τη Γη ανεβαίνοντας στον Ουρανό, παρουσία των έντεκα αποστόλων του. Σύμφωνα με την αφήγηση της Καινής Διαθήκης, η Ανάληψη έγινε σαράντα ημέρες μετά την ανάσταση. Στη χριστιανική παράδοση, που αντικατοπτρίζεται στις κύριες χριστιανικές δοξασίες και ομολογιακές δηλώσεις, ο Θεός εξύψωσε τον Ιησού μετά το θάνατό του, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς και τον πήγε στον Παράδεισο, όπου ο Ιησούς πήρε τη θέση του στο δεξί του Θεού.Στη χριστιανική τέχνη, ο ανερχόμενος Ιησούς εμφανίζεται συχνά να ευλογεί μια γήινη ομάδα από κάτω του, δηλώνοντας ολόκληρη την Εκκλησία. Η Γιορτή της Αναλήψεως γιορτάζεται την 40η ημέρα του Πάσχα, πάντα Πέμπτη. Η ορθόδοξη παράδοση έχει διαφορετικό ημερολόγιο έως και ένα μήνα αργότερα από ό, τι στη δυτική παράδοση, και ενώ η Αγγλικανική Κοινωνία συνεχίζει να τηρεί τη γιορτή, πολλές προτεσταντικές εκκλησίες έχουν εγκαταλείψει την τήρηση.Στο Ισλάμ, ο Ιησούς ούτε σταυρώθηκε ούτε αναστήθηκε από τους νεκρούς, και σύμφωνα με το Κοράνι, μάλλον σώθηκε από τον Θεό και ανέβηκε στον Παράδεισο.

ΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

Την Κυριακή 21 Μαϊου 2023 θα διεξαχθούν οι Εθνικές Εκλογές. Το σχολείο μας ως εκλογικό κέντρο θα παραμέινει κλειστό από την Παρασκευή 19 Μαϊου 2023 έως και τη Δευτέρα 22 Μαϊου 2023. Η επανέναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τρίτη 23 Μαϊου 2023.

ΚΑΛΠΗ

Γιορτάζει η γλυκιά μας μανούλα!!!!

                  ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣΕλληνικά : μαμά , μητέρα , μάνα , μανούλα

Αγγλικά : mammy , mother ,Γαλλικά : maman, mère,Γερμανικά : mum, Mutter

Ιταλικά : mamma , madre,Ισπανικά : mamá, madre,Σουηδικά : mom,mor

Ρώσικα : мама , мать,Αλβανικά : Mommy, nënë,Βουλγάρικα : мама, майка

Δανικά : mom,mor, Εσθονικά : ema,Φινλανδικά : äiti,Ουγγρικά : anya

Ινδονησιακά : ibu,Ιρλανδικά : mam, mháthair,Ολλανδικά : mamma, moeder

Πολωνικά : mama, matka,Τούρκικα : anne,Σλοβάκικα : mamička, matka

Σλοβένικα : mama,Τσέχικα : maminka, matka,Κροατικά : mama

Σερβικά : мама,Πορτογαλικά : mãe,Ουκρανικά : мама,Νορβηγικά : mamma, mor

Ρουμανικά : mama,Λιθουανικά : mama,Αρμένικα : Մայրիկ, մայրը

Η ΠΙΟ  ΓΛΥΚΙΑ ΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ