Το etwinning….είναι εδώ !!!!!

Από τν Ιανουάριο του 2022,η ΣΤ τάξη του σχολείου υλοποιεί ένα project σε συνεργασία με Δημοτικά Σχολεία της Πορτογαλίας και της Τουρκίας στα πλαίσια του   προγράμματος etwinning. Το etwinning,για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα αδελφοποίησης χωρών που δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους μαθητές, αλλά και σε εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, να συνεργαστούν, να εκπονήσουν σχέδια δράσης, να αλληλεπιδράσουν και τελικά να μάθουν καινούρια πράγματα και να εξελιχθούν μαθησιακά και εκπαιδευτικά. Έτσι λοιπόν, οι μαθητές της ΣΤ τάξης με την εκπαιδευτικό των Αγγλικών Ελένη Φώτη έχουν αναλάβει μια σειρά από εργασίες, οι οποίες έχουν ως θεματικό άξονα τον πολιτισμό και την κουλτούρα των συνεργαζόμενων χωρών.Τίτλος του προγράμματίος μας είναι A Culture Story και απο τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο οι μαθητές σχεδιάζουν μια σειρά από εργασίες με κοινό χαρακτηριστικό την ανάδειξη στοιχείων πολιτισμού και κουλτούρας και θα μυηθούν στη χρήση εργαλείων τεχνολογίας ως μέσο για την ανάδειξη των στόχων αυτών.

IMG ΦΩΤΟ 1 1

IMG ΦΩΤΟ 3

IMG ΦΩΤΟ 2
All-focus