Στην τσέπη…..χαρτζιλίκι !!!!

Στα πλαίσια της τρίτης θεματικής ενότητας των εργαστηρίων δεξιοτήτων  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και στην υποθεματική με τίτλο ΣΤΗ ΤΣΕΠΗ….ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ, οι μαθητές της Β τάξης του σχολείου με την καθοδήγηση της δασκάλας τους επεξεργάστηκαν ένα project σχετικά με τις οικονομικές απολαβές που μπορεί κάποιος να εισπράξει ανάλογα με κάποιες ενέργειες που μπορεί να του αναθέσει η οικογένειά του.  Έτσι με παιγνιώδη μαθησιακή διαδικασία αποτύπωσαν τις δράσεις τους για την απόκτηση χαρτζιλικίου από τους γονείς τους σε εννοιολογικούς πίνακες, μπαίνοντας για πρώτη φορά στην ιδέα της μικροοικονομίας στην καθημερινότητά τους.

1    2