Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2022 – 2023

    Αγαπητοί/-ές  γονείς,     Σύμφωνα  την παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017  και  όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021  οι   εγγραφές  των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Πρώτη  ( Α΄) Τάξη του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 . …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2022 – 2023’ »

Εγγραφές μαθητών – μαθητριών στο Ολοήμερο πρόγραμμα

    Αγαπητοί/-ές  γονείς,     Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τον Προγραμματισμό της Λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος  και σύμφωνα με την υπ΄αριθμό Φ.7/51340/Δ1/10-05-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  καθορίζονται και  ισχύουν  τα παρακάτω:    1. Για να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα Ολοήμερου Προγράμματος στο σχολείο μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σε αυτό …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εγγραφές μαθητών – μαθητριών στο Ολοήμερο πρόγραμμα’ »