Εκπαιδευτικές δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

 

ΦΩΤΟ ΑΜΕΑ 2

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023  πραγματοποιήθηκαν δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις οποίες συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Δ.Σ. Καπαρελλίου. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής του σχολείου μας κ. Παραπανήσιου Βασιλική και κ. Μπακαβέλου Ελένη πραγματοποίησαν παρουσίαση στους μαθητές για την ημέρα αυτήν και ακολούθησαν συζήτηση και βιωματικές δράσεις. Σκοπός των δράσεων αυτών ήταν η ενημέρωση των μαθητών σε θέματα αναπηρίας και η ευαισθητοποίησή τους απέναντι στα άτομα με ειδικές ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το κέρδος από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής τους είναι συνολικό και μας αφορά όλους μας!