Προγραμματισμός πραγματοποίησης self-test κατά την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας του σχολείου

 

  • Κυριακή, 09 Ιανουαρίου :  Κατά το απόγευμα, διενεργούμε στα παιδιά το πρώτο  αυτοδιαγνωστικό τεστ (self-test).  Καταχωρούμε  το αποτέλεσμα  στην πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα  self-testing.gov.gr) και εκτυπώνουμε ή γράφουμε χειρόγραφα τη σχολική κάρτα, την οποία και υπογράφουμε.

  • Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου :   1. Το πρωί τα  παιδιά  φέρνουν  στο σχολείο  τη σχολική κάρτα  και την επιδεικνύουν, κατά την είσοδό τους,  στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.   2. Κατά το απόγευμα, διενεργούμε  το δεύτερο  self – test  και στη συνέχεια ενεργούμε κατά τα γνωστά .

  • Τρίτη, 11 Ιανουαρίου :  Το πρωί , τα  παιδιά  φέρνουν  στο σχολείο  τη νέα σχολική κάρτα .

  • Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου :  Κατά το απόγευμα, διενεργούμε στα παιδιά το τρίτο  αυτοδιαγνωστικό τεστ (self-test) της εβδομάδας και στη συνέχεια ενεργούμε πάλι κατά τα γνωστά.

  • Παρασκευή,  14  Ιανουαρίου :  Το πρωί  τα  παιδιά  φέρνουν  στο σχολείο  τη νέα σχολική κάρτα .