Δράση «Αρχή…ΖΩ» ( Αφορά γονείς μαθητών της Α΄ Τάξης)

     Αγαπητοί/-ές  γονείς,

    Σας ενημερώνουμε ότι  η δομή «ΓΕΦΥΡΑ» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί  για άλλη μια σχολική χρονιά τη δράση  «αρχή…ΖΩ!»,  που αφορά την  έκτακτη οικονομική ενίσχυση αξίας 100 € εφάπαξ σε κάθε μαθητήμέλος οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας, που έχει εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

    Το όριο φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2020 ορίζεται σε 5.266€ ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά:
– 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών.
– 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

    Η δράση στοχεύει στην κάλυψη οικονομικών αναγκών και την κατανομή πόρων ανακούφισης σε γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην αγορά σχολικών ειδών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μαθητών (τετράδια, γραφική ύλη, σχολική τσάντα, κλπ.)                  Για πληρέστερη ενημέρωσή σας  αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  επισυνάπτουμε το σχετικό με τη δράση πληροφοριακό υλικό.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΗ..ΖΩ_2021-2022

 ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΧΗ ΖΩ_2021-2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ_ΑΡΧΗΖΩ_2021-2022


 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και από τις ιστοσελίδες 

          

Αφήστε μια απάντηση