Επίδοση βαθμολογίας Β΄ Τριμήνου σχολικού έτους 2019-2020

       Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

       Ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις  της  με  αρ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/67997/ ΓΔ4/  04-06-2020  Υπουργικής  Απόφασης (ΦΕΚ  2202  τ.Β΄ /06-06-2020) και θέμα «Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020»,  σας παραδίδουμε σήμερα, 12 Ιουνίου 2020, εντός κλειστού και σφραγισμένου φακέλου στην τσάντα των παιδιών, το έντυπο του Ελέγχου Βαθμολογίας του Β΄ Τριμήνου των μαθητών και μαθητριών των Γ΄,  Δ΄,   Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεων, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία σας στο σχολείο.

       H ενημέρωση των  γονέων / κηδεμόνων  των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στις Α΄ και  Β΄ Τάξεις, θα γίνει  τηλεφωνικά από  τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τάξεων.

                                   Με τιμή

                                  Ο Δ/ντής

                            Γιαννακός Γεώργιος