ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ : ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ – ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

    Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2020, στο Δημοτικό Σχολείο Καπαρελλίου, πραγματοποιήθηκε ένα ξεχωριστό μάθημα.

    Ένα μάθημα κοινωνικής ευαισθησίας και πραγματικής αγάπης για τον συνάνθρωπο διδάχθηκε βιωματικά και παραδειγματικά από 45 συνανθρώπους μας, που συμμετείχαν στη δράση Αιμοδοσίας, στέλνοντας με την πράξη τους μήνυμα αλληλεγγύης και εθελοντισμού, με αποδέκτες όλους μας και ιδιαίτερα όσους περιοριζόμαστε σε λόγια και ενώ μπορούμε, δεν προχωρούμε σε πράξεις.

    Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι δεν θέλουν, δεν επιδιώκουν και δεν περιμένουν τις ευχαριστίες ή τους επαίνους μας. Απλά, περιμένουν  στην επόμενη δράση να ακολουθήσουμε τα βήματά τους