Εγγραφή μαθητών/μαθητριών στην Πρώτη (Α΄) Τάξη

    Αγαπητοί γονείς,

    Σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021  θα φοιτήσουν στην Πρώτη  ( Α΄) Τάξη του Δημοτικού Σχολείου και ως εκ τούτου πρέπει να εγγραφούν, τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

    Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020 .

   

Τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής :

     α. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου

     Διευκρινίζεται ότι  το εν λόγω Πιστοποιητικό Γέννησης  αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  myschool και ως εκ τούτου  δεν απαιτείται η προσκόμισή του  από τους γονείς.

     β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου,  στο οποίο να  φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

     γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

              Μπορείτε να «κατεβάσετε»  το σχετικό έντυπο εδώ: Α.Δ.Υ.Μ.

    δ. Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της  μαθητή/τριας.

    ε. Βεβαίωση  φοίτησης – παρακολούθησης νηπιαγωγείου (Θα δοθούν στο σχολείο μας από το νηπιαγωγείο φοίτησης των παιδιών).

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Οι αλλοδαποί μαθητές  εγγράφονται με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης  ή ομοειδές πιστοποιητικό, το οποίο πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.
  • Το έντυπο της αίτησης εγγραφής  θα σας δοθεί, για να το συμπληρώσετε και να το υποβάλλετε, κατά την προσέλευσή σας στο σχολείο. Επίσης, θα υπάρχουν έντυπα  του Ατομικού Δελτίου Υγείας, για όσους αδυνατούν να το «κατεβάσουν» διαδικτυακά .

    Παρακαλούμε πολύ,  να προσέρχεστε στο σχολείο, αφού προηγηθεί σχετική προσυνεννόηση, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα  μέτρα προφύλαξης, προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός.  

    Για οποιαδήποτε απορία σας επικοινωνήστε με το Σχολείο, θεωρώντας υποχρέωση και χαρά  μας την ενημέρωση και την εξυπηρέτησή σας. 

Επικοινωνία: 22620-98277(Τηλέφωνο Σχολείου)  ή 6980126529 (κινητό Διευθυντή)  ή  στο  email του σχολείου dimkap@sch.gr 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ