ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΕΣΣΑ

Χάρτης και πλήρη στοιχεία του σχολείου

email: mail@dim-kales.ira.sch.gr

τηλ: ………..