ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

Αγαπητοί γονείς,

Το σχολείο μας θα λειτουργήσει κανονικά από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Τα τμήματα του σχολείου μοιράζονται σε δύο υπο-τμήματα, τα οποία θα έρχονται στο σχολείο εκ περιτροπής, σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται παρακάτω.

Το υποτμήμα Α αναφέρει τις ημερομηνίες που θα προσέρχονται τα παιδιά σχολείο  με το κίτρινο χρώμα .

Ενώ το Υποτμήμα Β αφορά τα παιδιά που θα προσέρχονται στο σχολείο στις ημερομηνίες  με πράσινο χρώμα.

 

Στο email που σας στείλαμε σήμερα  έχει αναφερθεί αναλυτικά το επώνυμο του παιδιού ανάλογα με την τάξη και το υποτμήμα που θα βρίσκεται.

Αυστηρή ώρα προσέλευσης 8.00 – 8.15 π.μ. Οι γονείς αφήνουν τα παιδιά στην προκαθορισμένη   είσοδο του σχολείου, χωρίς να εισέρχονται στο προαύλιο.

Οι μαθητές της Α-Γ-Δ τάξης θα προσέρχονται από τη συρόμενη πόρτα, ενώ οι μαθητές της Ε-ΣΤ τάξης θα προσέρχονται από την κεντρική είσοδο του σχολείου. Το ίδιο ισχύει και για την αποχώρηση.

ΟΙ γονείς θα παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από την κάθε είσοδο στις  13.15 μ.μ.

Το λεωφορείο θα εκτελεί κανονικά τα δρομολόγιά του τόσο το πρωί όσο και το μεσημέρι.

ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ.

 

Παρακαλώ φροντίστε να έχουν μαζί τους το προσωπικό αντισηπτικό τους ή υγρά μαντιλάκια.  Φυσικά στο σχολείο θα υπάρχει αντισηπτικό και υγρό σαπούνι για το πλύσιμο των χεριών. Επίσης να έχουν μαζί τους νερό και κολατσιό καθώς και τα πράγματά τους, όπως σας έχουμε αναφέρει στο χθεσινό μας μήνυμα.

Προετοιμάστε τα παιδιά σας για τους νέους κανόνες υγιεινής και κοινωνικής απόστασης που ισχύουν στη νέα μας καθημερινότητα.

      *Μπορείτε να συμβουλευτείτε τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής από το παρακάτω επισυναπτόμενο κείμενο.