ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ !!!!!!

Αλλά εμείς μένουμε ασφαλείς. Πως ?

κρατάμε τις αποστάσεις…

πλένουμε συχνά τα χέρια μας  …

δε βάζουμε τίποτε στο στόμα μας…

χρησιμοποιούμε μόνο τα δικά μας πράγματα…