Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

79 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

 

‘Ενα μικρό αφιέρωμα  από το σχολείο μας στη σπουδαία αυτή μάχη. 

 

 

          

 

https://sway.office.com/X0uVBYMbu6a351ee?ref=Link

πατάμε πάνω στο σύνδεσμο και στη συνέχεια , όταν ανοίξει πάνω στη λέξη Αναπαραγωγή για να δούμε την παρουσίαση, τις εικόνες , τα βίντεο.