ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

Οι εγγραφές μαθητών – τριών  στην Α΄ τάξη αρχίζουν την 15η Μαΐου και λήγουν στις 29  Μαΐου 2020.

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται  οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται από το σχολείο)
  3. Βιβλιάριο Υγείας : ( επίδειξη βιβλιαρίου)

     Να έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα εμβόλια!!!!!!

  1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή-τριας  (Α.Δ.Υ.Μ.)
  2. Βεβαίωση φοίτησης  και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
  3. Λογαριασμός ΔΕΗ – ΟΤΕ – Νερού ή το ενοικιαστήριο συμβόλαιο,  έτσι ώστε να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή-τριας.

 

Σε περίπτωση εγγραφής στο Ολοήμερο :

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Βεβαίωση εργασίας και των 2 γονέων  ή κάρτα ανεργίας -βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

Τα ίδια δικαιολογητικά (μεταφρασμένα) απαιτούνται για την εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών.

Να τονιστεί ότι οι ώρες αποχώρησης από το Ολοήμερο είναι στις 15:00 και στις 16:00 μ.μ.

ΕΝΤΥΠΑ:

Ατομικό Δελτίο Υγείας

adym_

Αίτηση εγγραφής Α τάξης

https://blogs.sch.gr/dimkalchlas/files/2020/05/Εγγραφής-Αίτηση_2020_L4.pdf 

Αίτηση Εγγραφής Ολοήμερου Προγράμματος

https://blogs.sch.gr/dimkalchlas/files/2020/05/Ολοημέρου-Αίτηση_2020_L1.pdf