Επίσκεψη της Β’ τάξης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας

Την Τετάρτη 10 Απριλίου , οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας με τη συνοδεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών. Τα παιδιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου και γνώρισαν μέσω δια δραστικών μεθόδων και παιχνιδιών την ιστορία των αγαλμάτων (Κούρος και Κόρη).Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από την κ. Ελένη Τσιόγκα , συνέβαλλαν καθοριστικά στην έκφραση της προσωπικής δημιουργικότητας του κάθε παιδιού , αλλά και στην προώθηση της συνεργασίας σε ομάδες.

Ευχαριστούμε πολύ την κ. Ελένη για την εξαιρετική φιλοξενία!

Point Blur Apr252024 072013

Point Blur Apr252024 071922

Point Blur Apr252024 071829

Point Blur Apr252024 071936

6 1

5 1