Διαδικτυακή παρουσίαση

Οι μαθητές/-τριες όλων των τμημάτων παρακολούθησαν τη διαδικτυακή παρουσίαση στο
πλαίσιο της κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, και την αύξηση της
ανακύκλωσης των φορητών μπαταριών, από την εταιρεία ΑΦΗΣ σε συνεργασία με την
NoWaste21 για την εκπαίδευση των μαθητών Δημοτικών Σχολείων στην Κυκλική Οικονομία
και την επιβράβευσή τους για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων.