Διαδικτυακή δράση

Οι μαθητές/-τριες της Δ΄,Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης συμμετείχαν στη διαδικτυακή δράση με θέμα
“Πώς προατατεύεται ένα παιδί από τους κινδύνους του διαδικτύου” την οποία ετοίμασε
και παρουσίασε η κ. Καφτάκη Ροδούλα, διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Πατρών, εκπαιδευτικός Πληροφορικής, συγγραφέας του βιβλίου “Μαμά,
θέλω tablet” και δημιουργός του Safe Kids Project.

H δράση στηρίχτηκε σε μια παρουσίαση Power Point, σε προβολή τεσσάρων video και σε
υποβολή ερωτήσεων, προβληματισμών και ανάπτυξη συζήτησης ανάμεσα στην κ. Καφτάκη
και στους μαθητές/-τριες γύρω από τι είναι το διαδίκτυο, πώς και πόσο το χρησιμοποιούμε,
πώς και πόσο πρέπει να το χρησιμοποιούμε, τι κινδύνους κρύβει ,πώς προστατευόμαστε
από αυτό ,πώς ένα παιδί μπορεί να παραπληροφορηθεί, να παραπλανηθεί και να εθιστεί. Επίσης, πώς οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τα παιδιά τους καθημερινά στη χρήση του
διαδικτύου; ( Τι, πότε, σε ποια ηλικία ,πώς και πόσο;)

IMG 286f98b51a6f3b67047f19382da95199 V