Οι ‘Αθλοι του Ηρακλή-Διαδραστικός χάρτης

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης , στο μάθημα της Ιστορίας , δημιούργησαν έναν διαδραστικό  χάρτη με τους άθλους του Ηρακλή.

      Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο , ώστε να περιηγηθείτε στα μέρη που πραγματοποίησε τους άθλους του ο μυθικός μας ήρωας .Στο καθένα από αυτά ,υπάρχει και η  εικαστική απεικόνιση από τα παιδιά.

https://padlet.com/afrovasi3/352spbrvh5swcb3s