ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 -2024

Η Αίτηση Εγγραφής στην Α΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί από την 01 έως και τις 20 Μαρτίου 2023 ,καθημερινά από τις 12:30 – 13:15 μ.μ., κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας , λόγω φόρτου εργασίας.

Υπεύθυνη εγγραφών είναι η Δ/ντρια του 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας Κέας, κ. Βαρθολομαίου Χριστίνα.
Τηλ. Επικ/νίας : 2288022066

 Στην Α΄ τάξη ,για το σχολικό έτος 2023-2024, θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 01/01/2017 έως και 31/12/2017.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής :
1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου
2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή/-τριας, ώστε να ελεγχθούν τα προβλεπόμενα εμβόλια
3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή( Α.Δ.Υ.Μ. )
4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/-τριας.
5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου
6. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου

Σε περίπτωση αλλοδαπού μαθητή γίνονται δεκτά η Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή το Ομοειδές Πιστοποιητικό, επίσημα βέβαια μεταφρασμένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Ο γονέας του μαθητή/-τριας, που θα έρθει στο Δημοτικό Σχολείο για να συμπληρώσει την Αίτηση Εγγραφής του/της ,θα πρέπει να έχει μαζί του από τα παραπάνω έγγραφα μόνο :
Το Βιβλιάριο Υγείας
 Το Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη
Χωρίς αυτό εγγραφή δεν μπορεί να γίνει.
Ένα αποδεικτικό στοιχείο ( λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ,συμβόλαιο σπιτιού) μόνιμης κατοικίας

Για το Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου θα μεριμνήσει η Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου αναζητώντας το μέσω του Πληροφοριακού συστήματος Myschool .Η Βεβαίωση Φοίτησης και το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο θα διαβιβαστούν αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.
Παρακαλείστε να έχετε μαζί σας την Αστυνομική Ταυτότητα.
Οι μαθητές της Α΄ τάξης μπορούν να εγγραφούν και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν αίτησης από τον γονέα-κηδεμόνα, το οποίο λειτουργεί από τις 13:15 έως τις 16:00. Υπάρχει η δυνατότητα αποχώρησης μαθητή και στις 15:00. Για την εγγραφή μαθητή/-τριας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν απαιτείται καμιά προϋπόθεση.
Συνημμένο έγγραφο: Ατομικό Δελτίο Υγείαςhttps://blogs.sch.gr/dimiouli/files/2023/03/ΑΤΟΜΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΥΓΕΙΑΣ-ΜΑΘΗΤΗ.pdf

ΙΟΥΛΙΔΑ, 28/02/2023                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ