Δωρεά βιβλίων στους μαθητές μας

Διανεμήθηκε σήμερα σε όλους τους μαθητές το βιβλίο με τίτλο “ΧΑΡΗΣ Ο Χ-ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ”  του συγγραφέα Αντώνη Γάκη, δωρεά του Δήμου Κέας.

λήψης

Ευχαριστούμε πολύ!