Αναστολή λειτουργίας σχολείου στις 26-01-2022

Η λειτουργία του σχολείου συνεχίζει να βρίσκεται σε αναστολή και για την Τετάρτη, 26-01-2022, λόγω της κήρυξης κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας στις Κυκλάδες, εξ αιτίας της κακοκαιρίας.