Προμήθεια και διενέργεια αυτοδιαγνωστικού τεστ (self-test)Λήψη αρχείου