Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσετε στην εγγραφή των παιδιών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, έως και τις 30/03/2020. Παρακάτω σας κοινοποιούμε οδηγίες για το πώς θα πρέπει να γίνει η εγγραφή κατόπιν εντολής του ΥΠΑΙΘ. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν όπως αναγράφονται στον έλεγχο προόδου του/της
μαθητή/μαθήτριας που έχετε λάβει στο Α τρίμηνο από το σχολείο μας. Εκεί θα βρείτε και τον Αριθμό Μητρώου που θα σας ζητηθεί. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση του Σχολείου.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου