Λέμε «όχι» στον σχολικό εκφοβισμό!

 

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 φιλοξενήσαμε στο σχολείο μας ψυχολόγους-μέλη της κινητής Μονάδας Ε.Π.Α.Ψ.Υ. . Οι μαθητές των Α΄, Γ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στη διαδραστική παρουσίαση-δράση των ψυχολόγων της Μονάδας με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό, τα χαρακτηριστικά του και, κυρίως, τους τρόπους καταπολέμησής του.