6η Μαρτίου: Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας

Όχι, στον σχολικό εκφοβισμό. Ναι, στον φιλικό σεβασμό!

Όχι, σε αυτά που μας χωρίζουν. Ναι, σε αυτά που μας ενώνουν!

Από τη Δ΄ Τάξη