ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2017

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα φετινά καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόστηκαν στο σχολείο μας και τα οποία ήταν με την σειρά:
Α’ ΤΑΞΗ: “ΔΟΝΤΙΑ ΓΕΡΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ”
Β’ ΤΑΞΗ: “ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ”
Γ’ ΤΑΞΗ: “ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΝΕΣ”
Δ’ ΤΑΞΗ: “Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΑΣ”
Ε’ ΤΑΞΗ: “Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ”
ΣΤ’ ΤΑΞΗ: “ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΑ”
α'1