Η συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα της Action Aid “Παιδιά με αναπηρία, ορατά σε όλα τα σχολεία”!

Με χαρά συμμετείχαμε στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης της Action Aid για την Εκπαίδευση φέτος που πραγματοποιήθηκε από τις 16-23 Απριλίου με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των τάξεων Γ’ , Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων και την πολύτιμη βοήθεια του δασκάλου ειδικής αγωγής του σχολείου μας κ. Κων/νου Πρέμτση. Η φετινή εκστρατεία υποστηρίζει τον 4ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης: Ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για όλους.Ενημερωθήκαμε για τη θεματική, ευαισθητοποιηθήκαμε και εκφραστήκαμε με δημιουργικούς τρόπους στην έκκληση: Εκπαίδευση για όλους!
act1act3act4act17act12act13act14