ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ   ( 1η εβδομάδα του Οκτώβρη )

Στα πλαίσια της εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το σχολείο μας οργάνωσε μια σειρά από δράσεις, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για το περιβάλλον.

Έτσι, λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις μέσα στην τάξη για περιβαλλοντικά θέματα, δημιουργήθηκαν αφίσες με μηνύματα και φαινόμενα που δείχνουν  τους κινδύνους της περιβαλλοντικής ρύπανσης και τέλος προβλήθηκαν βίντεο, που ανταποκρίνονταν στο γνωστικό και ηλικιακό επίπεδο των μαθητών με περιβαλλοντική θεματολογία.

DSC03818DSC03813img936