Εγγραφές μαθητών στην Α΄Δημοτικού

Οι εγγραφές στην Α’ Τάξη θα γίνουν από 1 Ιουνίου 2014 μέχρι 21 Ιουνίου 2014 (Π/Δ. 201/1998, Ν.4229/2014, N. 4238/2014)
Φέτος θα εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 

β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το έντυπο θα δίδεται από το Δημοτικό.

γ. Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας.

 

δ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση