Σύλλογος διδασκόντων

 

Σύλλογος Διδασκόντων σχολικού έτους 2019-2020

Κρομμύδα Χρυσούλα  (Διευθύντρια)

Παπαναστασίου Μαρία  (Υποδιευθύντρια- Ε2)

Ντάλλα Μαργαρίτα Α1

Αργυρίου Χαραλαμπία Α2    

Φαρατζή Νίκη Β1

Χαρατσάρη Ελένη  Β2

Κουρδουκλά Αικατερίνη  Γ1

Ζήκου Σεβαστή Γ2

Γιαννακάκη Ευαγγελία Δ1

Βλάχου Αικατερίνη Δ2

Ράδου Σοφία Ε1

Λιώλης Βασίλειος  Στ1

Παπουτσή Χαρά Στ2

Τσιμπίδα Αγγελική (Τμήμα Ένταξης )

Χρησίμου Παναγιώτα (Αγγλικά )

Βασιλάκη Σοφία (Αγγλικά )

Λαγουδάκη Μαρίνα (Μουσική)

Χανιώτης Αντώνιος (Μουσική)

Μανώλης Βασίλειος(Φυσική Αγωγή)

Καραμπέκος Σωτήριος (Φυσική Αγωγή)

Τζαβέλλας Ιωάννης  (Εικαστικά)

Παπασπυρλιώτη Σπυριδούλα (Πληροφορική)

Καμαρινοπούλου Κατερίνα (Θεατρική αγωγή)

Μάτση Ευαγγελία (Γαλλικά)

Τενέντε Παναγιώτα (Γερμανικά)

Μάντζιος Σωτήριος (Παράλληλη Στήριξη)

Βιτζιλαίου Βαγιανή (Ψυχολόγος)

Σύλλογος Διδασκόντων σχολικού έτους 2013-14

Κρομμύδα Χρυσούλα (Διευθύντρια)

Τσιμπίδα Αγγελική (Υποδιευθύντρια -Τμήμα ένταξης)

Κουρδουκλά Κατερίνα Α1

Φαρατζή Νίκη Α2     Στρατίκη Αντωνία Χρυσούλα   (παράλληλη στήριξη)

Xαρατσάρη Ελένη  Β1

Παπουτσή Χαρά  Β2

Καραδημήτρη Σοφία Γ1

Λιώλης Βασίλης Γ2

Γιαννακάκη Ευαγγελία  Δ1

Ζήκου Σεβαστή Δ2

Γιούνσεν   Άννα -Μαρία Ε

Παπαναστασίου Μαρία Στ1

Ράδου Σοφία Στ2

Νάση Φωτεινή (Ολοήμερο)

Χρησίμου Παναγιώτα (Αγγλικά )

Κοντογεώργης Θωμάς (Μουσική)

Δασκολιάς Κωνσταντίνος (Φυσική Αγωγή)

Παπαδόπουλος Ιάκωβος (Φυσική Αγωγή)

Ζαφειροπούλου Κατερίνα ( Εικαστικά)

Κουλουράς Παναγιώτης (Εικαστικά)

Νάκας Βασίλης (Πληροφορική)

Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα (Γαλλικά)

Ροφύτη Μαρία (Γερμανικά)

Σύλλογος Διδασκόντων  σχολικού έτους 2012-13

Κρομμύδα Χρυσούλα (Διευθύντρια)

Τσιμπίδα Αγγελική (Υποδιευθύντρια -Τμήμα ένταξης)

Xαρατσάρη Ελένη Α1

Παπουτσή Χαρά Α2

Κουρδουκλά Κατερίνα Β1

Φαρατζή Νίκη Β2

Αντωνιάδη Ευθαλία Γ1

Ζήκου Σεβαστή Γ2

Γιούνσεν   Άννα -Μαρία Δ

Παπαναστασίου Μαρία Ε1

Ράδου Σοφία Ε2

Παππά  Γεωργία Στ1

Βόμβα   Βαρβάρα Στ2

Λιώλης Βασίλης (Ολοήμερο)

Χρησίμου Παναγιώτα (Αγγλικά )

Κοντογεώργης Θωμάς (Μουσική)

Σύλλογος Διδασκόντων  σχολκού έτους 2011-12

Κρομμύδα Χρυσούλα (Διευθύντρια)

Τσιμπίδα Αγγελική (Υποδιευθύντρια -Τμήμα ένταξης)

Κουρδουκλά Κατερίνα Α1

Φαρατζή Νίκη Α2

Ράδου Σοφία Β1

Χαρατσάρη Ελένη Β2

Ναλμπανίδου Ζωή Γ

Παπουτσή Χαρά Δ1

Παπαδημοπούλου Δόμνα Δ2

Γιούνσεν Άννα -Μαρία Ε1

Κυριαζή Ευτυχία Ε2

Κίτσου Ηλέκτρα Στ1

Παπαναστασίου Μαρία Στ2

Λιώλης Βασίλης (Ολοήμερο)

Χρησίμου Παναγιώτα (Αγγλικά )

Ροφύτη Μαρία ( Γερμανικά)

Μαρούτη Θεοδώρα (Γαλλικά )

Παπαδόπουλος Ιάκωβος (Γυμναστική)

Κοντογεώργης Θωμάς (Μουσική)