Επισκέψεις γονέων

Μηνιαία ενημέρωση γονέων  (σχολικό έτος 2012-13)

Tμήμα Α1 (Ελένη Χαρατσάρη): Την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα   12:30 -13;30

Τμήμα Β1 (Kουρδουκλά Κατερίνα ) : Την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα 12:30 – 13:30

Τμήμα Β2 (Φαρατζή Νίκη ) : Την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα 12:30 – 13:30

Μηνιαία ενημέρωση γονέων  (σχολικό έτος 2011-12)

Τμήμα Α1 (Kουρδουκλά Κατερίνα ) : Την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα 12:30 – 13:30

Τμήμα Α2 (Φαρατζή Νίκη ) : Την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα 12:30 – 13:30