«

»

Μαΐ 21 2019

Βοτανικός Κήπος-εκπαιδευτική επίσκεψη!

Οι Α’ , Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις του σχολείου ,επισκέφτηκαν σήμερα Τρίτη 21/05/2019, το κοινωφελές ίδρυμα του Βοτανικού  κήπου:

Ο Κήπος, εκτός από τον υψηλό βαθμό ποικιλότητας της αυτοφυούς και καλλιεργούμενης χλωρίδας, αποτελεί και ένα ιδανικό φυσικό καταφύγιο της πανίδας (η έκταση είναι μέρος του μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής του όρους Αιγάλεω) επειδή το οικοσύστημα, προστατευμένο από τις δυσμενείς ανθρώπινες επεμβάσεις, παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας ενός πλήρους και αδιατάρακτου τροφικού πλέγματος.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Κήπος, εκτός του ότι αποτελεί πνεύμονα πρασίνου και χώρο αναψυχής και πνευματικής ηρεμίας για τους κατοίκους μιας αστικής περιοχής, όπως είναι η δυτική Αττική, λειτουργεί και ως πεδίο έρευνας και επιμόρφωσης του κοινού. Τα φυτά που καλλιεργούνται επισημαίνονται με ενημερωτικές πινακίδες οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για την ταυτότητα και τη γεωγραφική τους εξάπλωση. Το προσωπικό του Ιδρύματος διαθέτει ικανή επιστημονική εμπειρία σε θέματα διατήρησης και κυρίως αναπαραγωγής ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της ελληνικής χλωρίδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη Φυτοθήκη (Herbarium) του Κήπου διατηρούνται περίπου 19000 αποξηραμένα δείγματα φυτών, το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων προέρχεται από περιοχές που τώρα θεωρούνται προστατευόμενες, επειδή έχουν ενταχθεί στο δίκτυο του προγράμματος ‘’NATURA 2000’’.

Τέλος, σημαντική είναι η συμβολή του Κήπου στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σχετικά με την προστασία της Φύσης. Σ’ αυτό συμβάλλουν οι ξεναγήσεις που γίνονται, με ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος, στους επισκέπτες-μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, καθώς και στα μέλη διαφόρων κοινωνικών ομάδων που επισκέπτονται τον Κήπο.

Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων: Παρασκευοπούλου Αναστασία, Ορκοπούλου Ειρήνη, Μακρυνικόλας Νικόλαος , Μοσχογιάννης Κων/νος, Κουρεμπέ Μαρία , Κοντογιάννη Κων/να.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων