«

»

Απρ 14 2019

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός» από το χαμόγελο του παιδιού.

Την Παρασκευή 12-04-2019 επισκέφτηκε το σχολείο μας η ψυχολόγος του χαμόγελου του παιδιού, κυρία Στασινού Μαρικαίτη, για την υλοποίηση του προγράμματος «Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός» στους μαθητές και μαθήτριες της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας.

Στο πλαίσιο αυτού του Προγράµµατος δηµιουργήθηκε και το «Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο για την Αντιµετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισµού» το οποίο είναι διαθέσιµο µέσω της ιστοσελίδας www.e-abc.eu. Το συγκεκριµένο cross media εκπαιδευτικό εργαλείο µπορούν να το χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί µε στόχο να αφυπνίσουν συναισθηµατικά τους µαθητές και τις µαθήτριες αναφορικά µε το παιδί που εκφοβίζει, µε το παιδί που εκφοβίζεται και µε το παιδί που παρατηρεί. Μέσα από το εργαλείο οι µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν να επιλέξουν είτε την ιστορία του εκφοβισµού µέσα στο σχολικό περιβάλλον είτε την ιστορία του εκφοβισµού µέσα από το διαδίκτυο (cyber bullying). Στη συνέχεια µπορούν να επιλέξουν τον ρόλο/ χαρακτήρα από την οπτική του οποίου θα παρακολουθήσουν την ιστορία και τελικά να επέµβουν στην εξέλιξη και την λήξη της.

Γενικός σκοπός του Προγράµµατος είναι η θεωρητική παρουσίαση και ανάλυση θεµατικών ενοτήτων σχετικά µε τη βία και τον εκφοβισµό των παιδιών και τα δικαιώµατα των παιδιών. Μέσα από το συγκεκριµένο Πρόγραµµα οι µαθητές/ µαθήτριες αναµένεται:

● να µπορούν να αναγνωρίζουν το φαινόµενο του εκφοβισµού 
● να µπορούν να προστατεύονται άµεσα σε κρούσµατα εκφοβισµού 
● να είναι σε θέση να αντιληφθούν τον συναισθηµατικό κόσµο του παιδιού που εκφοβίζεται 
● να αναγνωρίζουν τις διαθέσιµες πηγές βοήθειας

Μέσα από την βιωµατική χρήση του εργαλείου σε οµάδες, τα παιδιά να εκπαιδευτούν να ακούν και να σέβονται τις απόψεις των συµµαθητών/ συµµαθητριών τους και να επικοινωνούν σε συνθήκες ασφάλειας και σεβασµού

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων