Έπαινος από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το Χαμόγελο του παιδιού , έστειλε Έπαινο προς το Δημοτικό Σχολείο Εξαμιλίων, για τη σημαντική του προσφορά και βοήθεια προς τα παιδιά του οργανισμού στέλνοντας τρόφιμα και αγαθά πρώτης ανάγκης!