«

»

Ιαν 23 2018

Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο για την προαγωγή της ψυχικής υγείας & της μάθησης στη σχολική κοινότητα: «Μυθικά Ταξίδια»

Φέτος η ΣΤ΄τάξη του Δ.Σ. Εξαμιλίων θα συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μυθικά Ταξίδια»

Παρακάτω σας παρουσιάζονται κάποιες πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του προγράμματος!

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο για την προαγωγή της ψυχικής υγείας & της μάθησης στη σχολική κοινότητα: «Μυθικά Ταξίδια»

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Αγωγής Υγείας – Ψυχικής Υγείας

 

 

 ΜΑΘΗΤΕΣ/Τ ΡΙΕΣ  ΠΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΕΧ ΟΥΝ  ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ:  ΤΑΞΗ : ΣΤ1 και ΣΤ2    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:44

 ΠΑ Ι ΔΑ ΓΩΓΙ Κ Η  ΔΙ Α ΔΙ Κ Α ΣΙΑ :

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η ακόλουθη δραστηριότητα έχει ο γενικό σκοπό τη βελτίωση του κλίματος και την ενίσχυση της ψυχικής               ανθεκτικότητας των μαθητών, μέσα από την αξιοποίηση εσωτερικών δυνάμεων, κινήτρων , δυνατοτήτων ανά άτομο και ως ομάδα.Ένα «ταξίδι», 4 διαφορετικά λιμάνια θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας τάξης που είναι ικανή να διαχειριστεί μια κρίση, που μπορεί να είναι αλληλέγγυα, που δρα και που εξελίσσεται.:Μιας ψυχικά ανθεκτικής τάξης.

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ :Να εφαρμόσουν οι μαθητές τις ιδέες-έννοιες  που θα συμβάλλουν ώστε να γίνει η τάξη χώρος ομαδικής δράσης και συνύπαρξης.

Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να βάζει στόχους μικρούς και απλούς και να τους πραγματοποιεί με τη βοήθεια των μελών της.

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η ευεξία του ατόμου σχετίζεται άμεσα με την ευημερία κι την ευεξία της ομάδας στην οποία ανήκει.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  βιωματική μάθηση μέσα από δραστηριότητες  που απαιτούν την ενεργητική  συμμετοχή των παιδιών και την αντιμετώπιση της τάξης σαν ομάδα με το υλικό του προγράμματος «μυθικά ταξίδια»  όπως είναι :το αλφάβητο των συναισθημάτων, τα κρυμμένα συναισθήματα,ο τροχός και το θερμόμετρο των συναισθημάτων,είμαστε μοναδικοί, δυνατότητες και αδυναμίες, ο μαγικός καθρέπτης, η σκάλα του στρες & πρόβλημα δε σε φοβάμαι.

Δ.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:  (5) πέντε μήνες

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων (1)ένας

1)Μουσείο Συναισθημάτων-Αθήνα

2)Κέντρο πρόληψης Δίολκος-Πρόγραμμα προετοιμασίας για το γυμνάσιο

 ΣΤ.ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

   Ιστορία: σύνδεση με την Οδύσσεια και τα μυθικά ταξίδια του Οδυσσέα, Γεωγραφία: Αναφορά στους τόπους – νησιά που επισκέφτηκε ο Οδυσσέας. Γλώσσα: κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα , συμπλήρωση φράσεων σχετικές με τα συναισθήματα ,επιχειρηματολογία ,αντιστοιχίσεις θετικών αρνητικών  συναισθημάτων, συμφωνώ-διαφωνώ, συνέχιση ιστοριών που έχουν να κάνουν με συναισθήματα .Εικαστικά : δημιουργία κολλάζ, αφισών, ζωγραφική.

Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Έκθεση μαθητικών έργων στον χώρο του σχολείου,  ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου των κυριότερων δραστηριοτήτων/δράσεων του προγράμματος,  εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος στο σχολείο , δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τη σχολική εφημερίδα με τις εργασίες και τις κατασκευές των παιδιών  έτσι ώστε να αναδειχτεί η προσπάθεια των μαθητών στους γονείς και στην ευρύτερη κοινωνία.

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

 

 

1ος

 

ΜΗΝΑΣ

διερεύνηση θέματος, αναφορά στο μύθο,  καταιγισμός ιδεών. Χωρισμός ομάδων-θέτουμε προσωπικούς στόχους.

Οι σύντροφοι του Οδυσσέα

Μια βαλίτσα ανεφοδιασμού

Ποια θα είναι η…Ιθάκη μας;

 

 

2ος ΜΗΝΑΣ

Λιμάνι α΄-το νησί της Καλυψούς

Λιμάνι β΄- το νησί του Κύκλωπα

 

 

 

 

3ος ΜΗΝΑΣ

 

Λιμάνι γ΄-το νησί των Φαιάκων

Λιμανι δ΄- το νησί της Σκύλλας και της Χάρυβδης

 

 

4ος ΜΗΝΑΣ

Όλοι ξέρουν- Απολογισμός ομάδων.

 

Τελειοποίηση Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, παιχνίδια, κολλάζ .

 

 

5ος ΜΗΝΑΣ

Παρουσίαση εργασιών , αξιολόγηση, καταγραφή εντυπώσεων.

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων