Εγγραφές για το σχολικό έτος 2019 – 2020

 

                                                                                                                                                                           

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία

(σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.6/58025/Δ1 /12-4-2019

του ΥΠΠΕΘ) γίνονται από 6 μέχρι 20  Μαΐου 2019. 

Για το σχολικό έτος 2019 – 2020  στην Α’ τάξη  εγγράφονται

τα παιδιά  που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως και 31-12-2013. 

Tα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου

   στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή 

    του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

3. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

4. Ατομικό Δελτίο Υγείας (δίνεται από το σχολείο).

 

Για την εγγραφή  αλλοδαπών  μαθητών πρέπει  να προσκομιστεί

πιστοποιητικό γέννησης ή  ληξιαρχική πράξη γέννησης.

 

Διευκρινίζουμε  τα ακόλουθα :

α. Tο Ατομικό Δελτίο Υγείας που ζητείται γίνεται δεκτό  μέχρι και τις

αρχές Σεπτεμβρίου ούτως ώστε να διευκολύνονται χρονικά και οι γονείς

και οι γιατροί για την έκδοσή τους.

β. Τα Πιστοποιητικά Γέννησης των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι 

επίσημα μεταφρασμένα χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης.

γ. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης Πιστοποιητικού Γέννησης,

η εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών μπορεί  να γίνει με τη

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.

δ. Οι γονείς μπορούν να έρχονται στο σχολείο για εγγραφές

όλες τις εργάσιμες ημέρες  από 6 έως 20 Μαΐου 2019

από τις 13:15 έως τις 14:00.

Αφήστε μια απάντηση