Ώρες ενημέρωσης γονέων 2022-23

Ενημέρωση για την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών θα γίνεται την πρώτη 

  • Τετάρτη  (Α΄ τάξη)
  • Πέμπτη  (τάξεις Β’, Γ΄, Ε΄και ΣΤ΄)
  • Παρασκευή (Δ΄ τάξη)  

                                                  κάθε μήνα από 13:15-14:00.

Οποιαδήποτε άλλη συνάντηση, που σχετίζεται με την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών, θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως.