Δημοτικό Σχολείο Ελιάς

Εκπαιδευτικό site πολλαπλού περιεχομένου.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συμβάλλουν στην έγκυρη γνώση και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. Απευθύνονται στους μαθητές, στους φοιτητές, στους εκπαιδευτικούς, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να ενισχυθεί η σύνδεση με τη φύση και να καλλιεργηθούν στάσεις και αξίες θετικές για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου, όχι μόνο μέσα από τη γνώση αλλά μέσα από τη χαρά της παρατήρησης και της έρευνας, της συνεργασίας και της δημιουργίας.

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2013 επισκεφτήκαμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας παρακολουθήσαμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονεί το μουσείο. Πρόκειται για  καινοτόμα προγράμματα που απαιτεί τη συνεργασία Σχολείου και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ.) καθώς ένα μέρος τους υλοποιείται στο Σχολείο και ένα άλλο στο Μουσείο.

Τα εκπαιδευτικά αυτά πρόγραμμα υποστηρίζει το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της  Δ΄Δημοτικού και συγκεκριμένα την Ενότητα 3 με τίτλο: «Η φύση είναι το σπίτι μας».Επίσης μπήκαμε, όλες οι τάξεις, στην αίθουσα προσημείωσης σεισμού.

Κατηγορίες: ΕΚΔΡΟΜΕΣ