Δημοτικό Σχολείο Ελιάς

Εκπαιδευτικό site πολλαπλού περιεχομένου.

Άρθρα σχετικά με 12 Μαΐου 2013

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συμβάλλουν στην έγκυρη γνώση και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. Απευθύνονται στους μαθητές, στους φοιτητές, στους εκπαιδευτικούς, καθώς και στο ευρύ κοινό. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να ενισχυθεί η σύνδεση με τη φύση και να καλλιεργηθούν στάσεις και αξίες θετικές για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου, […]

12 Μαΐου 2013στις18:56 - Comments