Δημοτικό Σχολείο Ελιάς

Εκπαιδευτικό site πολλαπλού περιεχομένου.

Άρθρα σχετικά με 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΓΛΩΣΣΑ Για την Α΄ και Β΄  Τάξη  πατήστε στον  παρακάτω σύνδεσμο : http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/ Για την Γ΄ και Δ΄ τάξη  πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο : http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-c-d/ Για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-e-st/ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Για την Α΄ και Β΄ Τάξη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-a-b/d04/cd/maths/startup.swf Για την  Γ΄ και Δ΄ τάξη πατήστε […]

25 Σεπτεμβρίου 2012στις20:30 - Comments