ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ – ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ – Στα πλαίσια σχολικού προγράμματος

1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 1 9 3 10 2
Είναι ένα από τα προγράμματα του σχολείου μας για τη διαφορετικότητα… Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες και παίζουν ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια.
Οι διαφορές μας, μας ενώνουν.