Άλλο ένα μάθημα μουσικοκινητικής έλαβε δράση..

Μουσική και κίνηση
Τραγούδι και χορός
Είναι οι δραστηριότητες που μας φτιάχνουν τη διάθεση και κάνουν μαθητές κι εκπαιδευτικούς να περνάνε τέλεια!
Η ομάδα μας είναι φοβερή! Πώς σας φαίνεται?
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 9 2