Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021-2022

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Συντονιστής των εργαστηρίων στο σχολείο μας είναι ο εκπαιδευτικός Ιωάννης Κατελούζος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ